Energiforsyning og Vandbehandling

Virksomheder indenfor energiforsyning, distribution og behandling kan være spredt ud over en stor geografi, især når der er tale om større kommuner og byer.

At have et totalt overblik fra den fjerneste bygning i kommunen til hovedkontoret er derfor sikringsmæssigt en nødvendighed for at sikre og beskytte både bygninger, værdier og mennesker. Men ligeså vigtigt er pålideligheden for de sikringssystemer en energi- og forsyningsvirksomhed har installeret.

Et udfald eller nedbrud for sikringsløsningen ved en vandforsyning kan få katastrofale følger, hvis dette afstedkommer ulovlig indtrængen, hærværk eller terror.

Fra sikring af brønde til hovedkontor

Petersen-Bach A/S kan dokumentere et solidt branchekendskab til energi- og forsyningssektoren. Vores sikringsleverancer omfatter al bygningssikring og overvågning, fra hovedkontor over decentrale afdelinger til bygninger, til overvågning af fjerne pumpebrønde spredt ud over en stor geografi. Med Petersen-Bach A/S som leverandør er jeres energi- og forsyningsvirksomhed garanteret et kompetent og pålideligt samarbejde.